1390/5/4 سه‌شنبه
1390/4/22 چهارشنبه
 
 
ضوابط حفاظتی -آموزشی -تسلیح
1390/5/5 چهارشنبه

ماده 12 خط مشی اجرائی برنامه ها و اقدامات حفاظتی و انتظامی یگان توسط ناجا تهیه و ابلاغ می شود و ناجا بر اجرای آن نظارت خواهد نمود.

ماده 13 اولویت ها و برنامه های حفاظت از مناطق آزاد زیست محیطی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود و سازمان بر اجرای آن نظارت می نماید.

ماده 14 برنامه های تخصصی نظیر برگزاری همایشها، افتتاح تاسیسات جدید، دیدار مسئولین خارجی و داخلی و موارد مشابه، توسط سازمان اعلام و یگان نسبت به اجرای تدابیر حفاظتی اقدام خواهد نمود.

ماده 15 آموزشی انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان پس از تأمین اعتبار توسط سازمان، بر عهده ناجا می باشد.

تبصره 1 : آموزشهای تخصصی مورد نیاز کارکنان یگان در ارتباط با مأموریت سازمان بر عهده سازمان می باشد.

تبصره 2 : کلیه کارکنان یگان باید آموزشهای حفاظتی و انتظامی را ببینند.

تبصره 3 : پس از آموزش، کارکنان یگان در مأموریتهای حفاظتی و انتظامی در حوزه استحفاظی یگان، جزء ضابطین خاص دادگستری محسوب می شوند.

ماده 16 مجوز حمل و نگهداری سلاح غیرسازمانی کارکنان یگان توسط حفاظت اطلاعات ناجا و مطابق ضوابط مصوب صادر خواهد شد.

ماده 17 کارکنان یگان مجاز به استفاده از اسلحه سازمانی در مأموریتها و انجام وظایفی که در این دستورالعمل آمده است می باشند؛ در خصوص سلاحهای غیرسازمانی نیز طبق ضوابط مربوطه مجاز به استفاده می باشند و مراجع قضایی با متخلفین برخورد قانونی خواهند نمود.

تبصره 1 : حکم مأموریت کارکنان یگان، که صلاحیت آنها توسط حراست سازمان تأیید شده باشد، توسط فرماندهی یگان صادر خواهد شد.

تبصره 2 : حکم مأموریت کارکنان نیروهای مسلح شاغل در یگان، که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات سازمان مربوطه تأیید شده باشد، توسط فرماندهی یگان صادر خواهد شد.

ماده 18 بکارگیری هرگونه نیروی مسلح برای اجرای مأموریتهای حفاظتی در سازمان، فقط در قالب یگان مجاز می باشد و نیروهای موجود گارد و نگهبانان در اختیار یگان قرار خواهند گرفت.

سه‌شنبه 7 آذر 1402

 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::