اخبار یگان

حکم انتصاب

حکم انتصاب

سرهنگ جمشید محبت خانی مشاور ریاست سازمان در امور انتظامی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در حکمی آقای مهندس محمدرضا روشنی را به عنوان مشاور عالی در امور همیاران محیط بان منصوب نمودند.
عكس های مرتبط :
بيشتر